Sadnice lijeske

Konvencionalne sadnice

Jednogodišnje

Tonda di Giffoni

Tonda di Giffoni

15kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske
Tonda Gentile delle Langhe

Tonda Gentile delle Langhe

15kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske
Tonda Romana

Tonda Romana

15kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske

Dvogodišnje

Tonda di Giffoni

Tonda di Giffoni

18kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske
Tonda Gentile delle Langhe

Tonda Gentile delle Langhe

18kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske
Tonda Romana

Tonda Romana

18kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske

Trogodišnje

Tonda di Giffoni

Tonda di Giffoni

21kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske
Tonda Gentile delle Langhe

Tonda Gentile delle Langhe

21kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske
Tonda Romana

Tonda Romana

21kn
Certificirane konvencionalne sadnice lijeske

Ekološke sadnice

Jednogodišnje

Istarski duguljasti

Istarski duguljasti

15kn
Certificirane ekološke sadnice lijeske
Rimski

Rimski

15kn
Certificirane ekološke sadnice lijeske

Dvogodišnje

Istarski duguljasti

Istarski duguljasti

18kn
Certificirane ekološke sadnice lijeske
Rimski

Rimski

18kn
Certificirane ekološke sadnice lijeske

Trogodišnje

Istarski duguljasti

Istarski duguljasti

21kn
Certificirane ekološke sadnice lijeske
Rimski

Rimski

21kn
Certificirane ekološke sadnice lijeske

Cijena je veleprodajna i u nju nije uračunat PDV (5%).

Sadnice su CAC (Conformitas Agraria Communitatis) kategorije te su u potpunosti proizvedene sukladno EU standardima kvalitete te imaju odgovarajuću sortnu autentičnost i čistoću.

Za rezervaciju sadnica potrebno je uplatiti 25% predujma. U suprotnom ne jamčimo raspoloživost istih. Dozvoljeno odstupanje od naručene količine je 10%.

Zadržavamo pravo promijene cijena sadnica bez prethodne najave. 

 

Proizvodnja lješnjaka i sadnica lijeske
Proizvodnja lješnjaka i sadnica lijeske
A. Starčevića 6, 43 500 Daruvar, Hrvatska
P. Preradovića 85, 43 500 Daruvar, Hrvatska
098 992 0414
043 335 442